Du er her: Café Parasollen i Viby
Praktisk information

Åbningstider for gæster i cafe:
Mandag: 09:30-21:30
Tirsdag: 09:30-15:30
Onsdag: 09:30-15:30
Torsdag:09:30-15:30
Fredag: 09:30-15:30
Lørdag: Lukket
Søndag: 11:30-15:30

Aktiveringstilbud i tidsrum:
Mandag: 08:00-22:00
Tirsdag: 08:00-16.00
Onsdag: 08:00-16.00
Torsdag: 08:00-16.00
Fredag: 08:00-16.00
Lørdag: Lukket
Søndag: 10:00-16:00

Velkommen til Café Parasollen i Viby

Nyhedsbrevet - januar 2017

Snart skal vi til at vænne os til at skrive 2017, men inden da lidt tanker over 2016, som har været et godt og roligt år i Café Parasollen.  KFUM-KOPPEN var ét af forårets højdepunkter, mens høstfest/koloni i Skæring og  gratis fællesspisning mandag aften blev nogle af efterårets.

De gratis fællesspisninger har slået alle forventninger med over 50 gæster og en rigtig god stemning hver gang. Du kan stadig nå at være med, da der i skrivende stund stadig er få pladser tilbage til 30.januar og ellers mulighed d. 27.2. og 27.3., hvorefter projektet slutter. Men kom gerne alle andre mandage og vær med til at deltage i et hyggeligt spisefællesskab.

En tak skal lyde her til Støtteforeningen Café Parasollens Venner, som har haft flere velbesøgte arrangementer i årets løb med fællesspisning og lotteri. Tak for jeres støtte til gavn for Café Parasollen.

I december har bordene i caféen været prydet af smukke juledekorationer, som hobbydamerne atter engang har været mestre for. Caféen har været juleklædt med hjerter hængt op af andre frivillige, juletræet bragt til huse og pyntet med lys til terrassen. Der er blevet bagt og kokkereret, lavet handyman-opgaver, talt med gæster, slæbt affaldssække, vasket op, skrællet kartofler, gjort rent, ekspederet, pakket gaver ind, brygget kaffe og meget, meget mere.  Alt dette lader sig kun gøre, fordi så mange hver dag bidrager med deres indsats til gavn for Café Parasollen, dette dejlige sted, hvor der er hjertevarme og rummelighed.  

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle jer fantastiske frivillige, bestyrelsesmedlemmer og ansatte som støtter op om det meningsfulde og samfundsnyttige arbejde, der udføres i Café Parasollen

Også en tak til hver en cafégæst, som med sin tilstedeværelse bidrager til caféens mangfoldighed og viser omverdenen, hvorledes en broget skare af mennesker kan færdes i  fordragelighed  og  fredelig sameksistens år ud og år ind.

Så vil jeg vende blikket mod 2017 og omtale de prisstigninger, som kommer pr.1.1. Den varme mad stiger fra 42 kr. til 45 kr. og her er det værd at bemærke, at der er fri kaffe/te inkluderet samt at der ikke har været prisstigninger på middagsmaden de sidste fem år. De fleste priser bibeholdes som i 2015, men I kan se nærmere på prislisten. Café Parasollen skal som socialøkonomisk virksomhed ikke nødvendigvis give overskud – et evt. overskud geninvesteres i caféen – men økonomien skal dog løbe rundt. Dette arbejdes der på dag ud og dag ind – med held nu igennem 22 år og syv mdr. En væsentlig faktor til at sikre robusthed er at udvise rettidig omhu. Her betyder det, at prisstigninger i samfundet og dermed øgede udgifter til husleje, løn og vareindkøb må følges af øgede indtægter, herunder prisstigninger  for at det hele kan hænge sammen.

Til slut vil jeg sige tak for 2016, jeg glæder mig til at opleve 2017 med jer alle

Merete

-

Januar-hilsen

Den lange måned kalder nogen den. Ganske vist har den også 31 dage, men det er nok mest følelsen af, at al glæden, varmen og lysene, som vi har været sammen om i jule-og nytårstiden, nu overlader os til et nyt og ukendt år. Hvad mon det vil bringe! Bliver det flest glæder eller flest sorger og bekymringer, vi ved det ganske enkelt ikke, og tak for det kan vi vist godt sige.

Vi ved at dagene bliver lysere, mørket må endnu engang vige, snart kan vi mærke det. Måske får vi vinter med sne, der lyser op og glade børn, der jubler og farer afsted med kælke og skøjter, måske får vi trist og gråt vejr, så skal vi ikke ud og feje og skovle sne. Vi får ikke alle vore ønsker opfyldt, men nogle bliver glade hvordan det end bliver.

Storm P. har sagt: Hvis du er glad, så er det din egen skyld, der er nok at være ked af!!!

Forfatter Martha Christensen har sagt: at livsglæde smitter som influenzavirus, den er alle vegne, og er ikke til at stoppe.

Bent Melchior: Du har et valg, så vælg da livet.

Alle kloge ord fra tre kloge mennesker med livserfaring, så skal vi ikke vælge, at tro på dem.

Lad os gå det nye år 2017 i møde med disse ord i sind og tanke, og lad os smitte andre med dem, for selv om der er nok at være ked af, så skal det ikke skygge for alt det gode og lyse i livet og samværet med hinanden, også på Parasollen, lad os bevidst vælge livet.


Gud har valgt os, og står ved sit valg. Han lytter når vi kommer til ham. Med ordene fra andet og fjerde vers i Grundtvigs nytårssalme fra 1848 vil jeg ønske alle i Café Parasollen et godt og lykkebringende nytår. Tak for smil, håndtryk og samvær i 2016.


Vær velkommen Herrens år,

og velkommen herhid!

Nådens Gud lad dit solskin i vår

os skænke på marken et gyldent år!

Velkommen, nytår, og velkommen her!


Vær velkommen Herrens år,

og velkommen herhid!

Fader-Gud! Os til glæde og gavn

nytåret henskride i Jesu navn!

Velkommen, nytår, og velkommen her!


Ingrid Bjergely Christensen

 

 
 

Opslagstavle

Café Parasollen 

tlf.nr.: 86117703.

Mellem kl 9-9.30 tager vi ikke telefonen, da vi drikker morgenkaffe med vore frivillige og planlægger dagens arbejde.

 

Mail adresse til Cafe Parasollen

mail@cafe-parasollen.dk

 

Prisliste gældende fra 1/1-17

 

Kære alle

Da der endnu ikke er kommet flere frivillige, som ønsker at arbejde lørdage, bliver vi nødt til forsat at holde Café Parasollen lukket disse dage - i hvert fald året ud.

Næstformand Ingrid Bjergely samt undertegnede har været til møde i socialforvaltningen, som er dér hvor Café Parasollen får sit driftstilskud fra, og de har godkendt denne beslutning. Vi holder møde med dem senere på året for at se på mulighederne i forhold til åbningstider om lørdagen.


Vi vil bestræbe os på at holde åbent nogle lørdage for særlige arrangementer, f.eks. suppedag, julestue o.a. særligt i efterårs - og  vintermånederne, da vi skønner, at behovet er størst dér.

 

Merete

Rundstykker og boller

For at tilgodese flest muligt vil der fremover være rundstykker til salg mandag og fredag og nybagte boller tirsdag, onsdag og torsdag

Tilfredshedsundersøgelse 2016

Her er bruger- og tilfredshedsundersøgelsen 2016.

TRYK HER!

Frimærkeklubben

Vi klipper frimærker hver mandag kl. 13.30-14.30.

Det er hyggeligt og meget afstressende. Kom og vær med og hør nærmere om tilbuddet.

Venlig hilsen Ingolf, Hans Jørgen og Jens Tvi

Frimærker aftages gerne

Hvis du ligger inde med brugte frimærker f.eks. på kuverter eller postkort, som du ikke længere har brug for, så aftager frimærkeklubben dem gerne. Frimærkeklubbens medlemmer sorterer og lægger frimærkerne i kuverter, som sælges og indtægterne går til godgørende formål. Henvend dig til Jens Tvi, Ingolf eller en af de frivillige/ansatte

Garn

Se her: vi modtager meget gerne alle typer garn. Vi er nogle frivillige, som strikker hver onsdag med salg for øje for at støtte Café Parasollen

Henvendelse i caféen

Aktivitetskalender

Klik her

Dagens ret

.

 

Pris for varm mad 45,-kr incl. fri kaffe/te.

 

Tilbud! Køb klippekort med 10 middag for 400,-kr

 

Fri kaffe/te: Der hører fri kaffe/te med når du køber en middag.

Dvs. du får udleveret en kop eller et krus, når du bestiller middag. Herefter kan du drikke kaffe/te indtil du sætter kop/krus til vask eller indtil lukketid.