Vores Arbejde

Sammen kan vi afvikle ensomhed

Café- & Hjerterum

I Café Parasollen mødes mennesker på kryds af status, alder, køn, tro etc., etc. For nogle gæster er Caféen deres dagligstue, andre nyder blot et måltid. Nogle gæster bruger os som nærmeste pårørende og andre deltager i forskellige arrangementer.

Café Parasollen

  • er stedet, hvor man går ind for at købe en kop kaffe, hjemmebagt kage, smørrebrød eller dagens varme ret m.m.
  • er stedet, hvor du går ind for at få en snak om livet
  • er stedet, hvor du går ind for at møde og være sammen med andre mennesker
  • er stedet, hvor du går ind, for at sidde i ro, læse dagens avis eller få et glas vand
  • er et alkohol/stoffrit sted, hvor alle er velkommen
  • er “kirkens dagligstue” og “mors køkken”

Vores overordnede formål er på Den Danske Folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

Café Parasollen er en selvejende institution med egen bestyrelse og drives af frivillige medarbejdere sammen med nogle få ansatte.

Der er cirka 40 forskellige frivillige, som løser dagens opgaver, det være sig madlavning, bagning, fremstilling af smørebrød, rengøring og ikke mindst samvær og samtale med gæsterne.

De frivillige rekrutteres bredt, derudover består gruppen af personer i jobtræning, arbejdsprøvning, samfundstjeneste og forskellige praktikforløb.

Til caféen er knyttet forskellige projekter og der er skiftende kunstudstillinger samt en række aktiviteter.

Praktikforløb i en NGO

Café Parasollen er praktiksted for pædagog- og socialrådgiverstuderende i første praktikforløb (ulønnet). Der er også mulighed for at tage 2. og 3. praktikperiode i cafeen såfremt man er tilknyttet revalidering.

Socialrådgiver

Kontakt Kristian på vibyfaglig@kfumsoc.dk (att. Kristian) for yderligere information.

3K

Cafe Parasollen er praktiksted for 3K-studerende fra Diakonhøjskolen.

Kontakt Allan på amj@kfumsoc.dk for yderligere information.

Pædagog

Kontakt Allan på amj@kfumsoc.dk for yderligere information.

Ernæring og Sundhed

Kontakt Henriette Gylling på jeggirkaffen@kfumsoc.dk for yderligere information.

Praktikstedsbeskrivelse & uddannelsesplan for Café Parasollen kan downloades her:

Virksomhedspraktik, §91 og Ressourceforløb

Café Parasollen tilbyder almindelig virksomhedspraktik såvel som vejledning og opkvalificeringsforløb. Alle forløb tager udgangspunkt i borgerens liv og situation.

Virksomhedspraktik:

Ønsker borger eller jobkonsulent en virksomhedspraktik er dette oftest en mulighed. Efter aftalte forløb vurderes arbejdseffektiviteten.

§91 & Ressourceforløb:

Har du eller din klient en række udfordringer, som har skabt afstand til jobmarkedet? Så lad os tage hånd om dig eller din klient.

Vi ser på det hele menneske og tilbyder hjælp og støtte efter behov og evne. Her modtager borgeren personlig støtte, samtaleforløb, håndholdt forløb og deltagelse i caféens aktiviteter.

Jobkonsulent modtager en fyldestgørende beskrivelse af borgeren.

Kontakt Allan Majholm på amj@kfumsoc.dk for yderligere information.